FAHRETTİN MASUM BUDAK


ADALET BAŞKADIR!

Hz. Ali "devletin dini adalettir" demiştir. Bir toplumda veya bir devlette adalet yoksa o devletin veya o toplumun geleceği de yoktur.


Hz. Ali "devletin dini adalettir" demiştir. Bir toplumda veya bir devlette adalet yoksa o devletin veya o toplumun geleceği de yoktur. Toplumlar adaletle gelişir, adaletle huzur bulur ve adaletle mutluluğu yakalar. Kısaca adaletin olmadığı yerde insanlık da olmaz!

"İnsanları inciten yoksulluk değil, adaletsizliktir" diyenleri alkışlamamak mümkün değildir. Atatürk "adalet mülkün(devletin) temelidir" demiştir. Adalet insana hava, su ve güneş gibi lazım olan bir kavramdır. Onsuz hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Bu kavram her yerde bulunması gereken çok önemli bir yaşam biçimidir.

Evde adalet, sokakta adalet iş yerinde adalet ve yaşamda adalet... Onsuz hiç bir hayatın değeri yoktur. Adalet; huzurdur, barıştır kardeşliktir ve fazilettir. Adalet; tesanüttür, eşitliktir ve yüceliktir.

  Bu söz Atatürk'ün sözüdür: "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz."

  Bu konuda Peygamberimizin çok dokunaklı ve vurgulu sözleri vardır: Diyor ki; "bir saat adaletle hükmetmek, bir senelik ibadetten daha eftaldır"

 Ömer Hayyam "Adalet insanlığın ruhudur" derken haklılık payı çok mu fazladır? Ya da  Ulu Hakan Emir Timur "Ülkeler kılıçla alnır ancak adaletle korunur" sözüyle bu kavrama atıfta bulunurken çok mu aşırıya kaçmıştı?

  Hülasa adalet, her alanda bize elzemdir. Adaletin olmadığı hiç bir rejim ve hiç bir toplum ayakta duramaz. Çağımızın önemli kavramları olan demokrasinin de, insan haklarının da, özgürlük ve hukukun da, adalete mutlak manada ihtiyacı vardır. Maalesef insanlık hâlâ yaşadığımız  dünyaya gerçek anlamda adaleti getiremedi. Her konuda ileri boyutlara taşındık ancak adalet konsununda bir arpa boyu yol alamadık!

  Toplumlar, demokrasiz yaşayabilir ama adaletsiz yaşayamaz! Dolayısıyla insanlığın ulaşmak istediği en üst nokta ve nihai hedef direk olarak adalet olmalıdır.

  Hepinize uygarlığın, gelişmişliğin, zenginliğin içinde yaygın bir adalet dünyası diliyorum.

  FAHRETTİN MASUM BUDAK