Tekirdağ'ı bekleyen tehlike

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu'nun fiziki olarak 12 aylık depolama kapasitesinin kaldığını belirten Tekirdağ Büyük?
GÜNDEM 30.09.2020 12:40:00 0

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının 3’ncü Lotuna yer seçimi uygunluk görüşü alınamadığı için entegre katı atık tesisleri yapılamıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotunun fiziki olarak 12 aylık depolama kapasitesi kaldı” dedi. 

 

AYLIK DEPOLAMA KAPASİTESİ KALDI

 

Söz konusu tesise 3. Lot yapımı için Orman Genel Müdürlüğü’nden 2,5 yıl önce ön izin alınmış olmasına rağmen İl Mahalli Çevre Kurulu’ndan yer seçimi uygunluk kararı alınamadığı için Entegre Katı Atık Tesisleri izin, onay ve yapım çalışmalarının başlatılamadığını kaydeden Albayrak, “2014 yılında Tekirdağ Valiliği tarafından Tekirdağ ili genelinde bulunan 1 katı atık düzenli depolama tesisi, 1 rehabilite edilmiş vahşi çöp depolama sahası, ilçe ve belde belediyelerine ait 43 vahşi depolama sahası Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğuna verildi. Yine 2014 yılında tarafımızdan alınan İş Termin Planı ile 3 yıl içinde bütün vahşi depolama sahalarının kapatılması, aktarma istasyonlarının kurulması ve il geneli bütün evsel katı atıkların Demirli Düzenli Depolama Sahasına getirilmesi istendi. Kurumumuzca vahşi çöp depolama uygulamasına 2014 yılından 2017 yılına kadar aşamalı şekilde son verildi. Yüzde 200 doluluk oranına ulaşmış bir halde 2014 yılında mülga Tekirdağ Belediyesi’nden devralınan Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda tarafımızca 2’nci lot sahası yapıldı. 3 ilçe için tasarlanan 2’nci lot sahası, tarafımızdan alınan İş Termin Planına göre vahşi çöp sahalarının kapatılması nedeniyle 2017 yılı Eylül ayından bu yana 11 ilçeye hizmet veriyor” dedi. 

 

DOLULUK ORANI YÜZDE 135 DÜZEYİNE ULAŞTI

 

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Demirli Katı Atık Düzenleme Sahası’nda proje kapasitesi bakımından doluluk oranının yüzde 135 düzeyine ulaşarak kapasitesini aştığını kaydeden Albayrak, “11 ilçe ve 361 mahalleden oluşan ve nüfusu 1 milyonu aşan ilimizde kış aylarında evsel katı atık miktarı ortalama günlük 1.200 ton, yaz aylarında ise ortalama günlük 1.400 – 1.500 tondur. 3. Lot sahasına izin verilmezse yaklaşık 12 ay sonra çöp koyacak bir düzenli depolama alanımız kalmayacak” dedi. 

 

UYGUNLUK GÖRÜŞÜNÜN VERİLMESİ GEREKİYOR

 

Entegre Katı Atık Tesisleri kuruluncaya kadar ilgili kanunlar ve mevzuata uygun bir şekilde katı atık düzenli depolama faaliyetlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi adına Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 3’üncü lot sahası için gerekli uygunluk görüşünün verilmesi gerektiğini söyleyen Albayrak, “Zira bu görüş alınamadığı için, Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki atıkların değerlendirilerek elektrik enerjisi elde edilmesini ve mevcut atık miktarının yüzde 60 oranında azaltılmasını sağlayacak Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri izin, onay ve yapım süreçleri de başlatılamıyor” açıklamasını yaptı. 

 

ÇAĞRIDA BULUNDU

 

Albayrak “Tekirdağ genelinde ortaya çıkan katı atıkların ayrıştırılması, işlemden geçirilerek elektrik enerjisi ve kompost üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmasına, geriye kalan yüzde 20 bakiye atıkların düzenli bir şekilde depolanmasına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizce yürütülen çalışmalar ne yazık ki sonuçsuz kalmaktadır” dedi. Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın fiziki olarak yalnızca 12 aylık depolama kapasitesi kaldığını açıklayan Albayrak,  halkı doğrudan ilgilendiren bu sorunun çözümü konusunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Mahalli Çevre Kurulu Üyeleri, Toprak Koruma Kurulu Üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu. 

Haber / Gülveren ALTUNOĞLU