RESMİ İLAN

T.C. ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ 2017/3461 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN 26.04.2018 10:04:00 0

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 469 Ada, 10 Parsel, GAZİMUSTAFAKEMALPAŞA Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Bağlık Mahallesi, Köroğlu Sokak,No:4. Tapu kayıtlarında GMKP Mah. 469 Ada, 10 Parsel, 3.kat ,6 No.lu bağımsız bölüm tam hisse N........... D......... adına kayıtlı olan mesken vasıflı taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmektedir.Tespit dosyasının incelenmesi ve 29.12.2017 tarihinde kadastro bilirkişisi ile yapılan keşif esnasında inceleme ölçüm ve gözlemler sonucunda bağımsız bölümle ilgili aşağıdaki hususlar saptanmıştır.Çerkezköy İlçesi, GMKP. Mah. 469 Ada, 10 Parsel tapuda 525,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; bodrum+zemin+3 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi mantolama ile kaplı ,dış cephe boyalıdır. Asansör yoktur. Merdivenler mermer olup korkulukları yapılmamıştır. Mesken binanın 3. katında yer alıp onaylı mimari projesine göre: 3 oda, salon mutfak, hol, wc,banyo ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Mesken ana bina girişine göre sağ kısımda yer almaktadır. 6 No.lu mesken projede mevcut olmayan çatı katına ahşap merdiven ile bağlantısı yapılmış olup çatı katı ile birleştirilmiştir.Halihazırda bahsi geçen meskende malik ikamet etmekte olup 130 m2 kullanım alanına sahiptir. Duvarlar alçı sıva,saten boyalı, tavanlar tavan boyalı köşeler kartonpiyerlidir. Oda, antre ve mutfak zeminleri laminat parke,banyo kalebodur döşelidir.Islak hacim duvarları fayans ile kaplıdır. Pencereler ısıcam plastik doğrama,iç kapılan laminat, dış kapısı çeliktir. Mutfakta düz kapak mdf mutfak dolabı ve granit tezgah mevcuttur. Meskenin ısınması doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır.Çerkezköy İlçesi, GMKP. Mahallesi 469 ada, 10 numaralı parsel 1/1000 ölçekli meri revizyon uygulama imar planında 'Konut alanı? fonksiyonunda kalmakta olup ayrık nizam,5 kat imarlı, T AKS :0,40 , KAKS: 2.00 yapılaşma şartlanna sahiptir.Yapım yılı 2011 dir. yapının sınıfı 3a dır. 3. derece deprem bölgesindedir. yapıda toplam 8 adte bbn vardır, yapı toplam 5 katlıdır. Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal fiyatları göz önüne alınarak değerleme yapılmıştır.Tespit konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, GMKP. Mahallesi 469 ada, 10 parsel, 3.kat, 6 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmazın tam hisse değerinin 190.000,00 TL (Yüzdoksanbin) dir
Adresi Bağlık Mah Köroğlu Sokak No 4Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü 525,00 m2
Arsa Payı 6/60
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli meri revizyon uygulama imar planında konut alanı fonksiyonunda kalmakta olup ayrık nizam 5 kat imarlı taks 0,40, kaks 2,00 dır
Kıymeti 190.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler YÖNETİM PLANI 13/07/2011 TARİHLİ
1. Satış Günü 05/06/2018 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü 02/07/2018 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3461 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.