RESMİ İLAN

T.C. ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ 2015/7371 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN 22.02.2018 00:00:00 0

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Tekirdağ İl, Kapaklı İlçe, 174 Ada, 9 Parsel, KAPAKLI Mahalle/Köy, 33 Nolu Bağımsız Bölüm
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, Çeken Caddesi, No:28. Tapu kayıtlarında 174 Ada, 9 Parsel,A2 Blok,7. kat 33 No.lu bağımsız bölüm tam hisse Ş........ D.......... adına kayıtlı olan mesken vasıflı taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdiri 03/11/2016 tarihinde yapılmıştır.
Kapaklı İlçesi, Atatürk Mah. 174 Ada, 9 Parsel tapuda 8.314,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan A2 blok; bodrum+zemin+7 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır. Doğalgaz sistemi çekilmiş olup asansör mevcuttur. Merdivenler mermer, korkulukları ve dış kapısı demir doğramadır. Mesken binanın 7. katında yer alıp, onaylı mimari projesine göre: 3 oda, salon, mutfak, antre, wc, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup bina girişene sağ ön kısımda yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır.
Bahsi geçen mesken halihazırda malik tarafından kullanılmakta olup 120 m2 kullanım alanına sahiptir. Duvarlar alçı sıva, saten boyalı, tavanlar tavan boyalı köşeler kartonpiyerlidir. Odaların zeminleri laminat parke, koridor,banyo kalebodur ile döşelidir. Islak zeminler tavana kadar fayansla kaplıdır. Meskenin pencereleri plastik doğrama, iç kapılan ahşap pres, dış kapısı çelik kapıdır. Mutfakta profil kapaklı mdf mutfak dolabı ve mermerit tezgah mevcuttur. Doğalgaz sistemi dış kapıya kadar çekilmiş, saat takılmamıştır. Mesken Kapaklı ilçesi içinde yer alıp her türlü ulaşım imkânına sahiptir.
Kapaklı İlçesi 174 ada 9 numaralı parsel 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında KAKS= 2.40, yükseklik en çok 24.50 metredir. Yapım yılı 1999, yapının sınıfı 3b dir. 3. derece deprem bölgesindedir. yapıda toplam 33 bbn vardır. yapı toplam 9 katlıdır. asansör vardır.inşaat seviyesi 100 dür. binanın tadilat ihtiyacı yoktur.
Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlanna göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal fiyatlan göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Tespit konusu Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mah. 174 Ada, 9 parsel, A2 blok, 7. kat,3 3 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmazın 130.000,00 TL dir.
Adresi Atatürk Mah Çeken Cad No 28Kapaklı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü 8.314 m2
Arsa Payı 35/8314
İmar Durumu Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında KAKS 2,40 YÜKSEKLİK EN ÇOK 24,50 DİR
Kıymeti 130.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : DOSYASINDADIR 
1. Satış Günü 04/04/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü 30/04/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7371 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.