“Kadınların toplumsal faaliyetlere katılımında önemli rol oynuyor”

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi TOBB Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu’nun sunumuyla ‘Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ başlıklı konferans düzenlendi.
GÜNDEM 24.05.2022 14:41:00 0

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. A. Taha İmamoğlu’nun takdimiyle başlayan konferans, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterimiyle devam etti.

“VAKIF MEDENİYETİNİN CANLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI”

Konuşmasına Osmanlı Devleti’nde vakıfların toplum nezdindeki işlevlerine değinerek başlayan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, vakıfların dayanışma ve toplumsal barışı sağlama konusundaki güçlü etkisi üzerinde durdu. Vakfın meşruiyetini Kur’an ve sünnetten aldığını, sadaka-i cariye hadisi şeklinde şöhret bulan Hadis-i Şerif’in vakıf medeniyetinin canlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

“ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEBİLİR”

Vakfı, bir malı kendi faydasından çıkarıp toplumun faydasına sunmak şeklinde tanımlayan Koyunoğlu, kuruluş ve yükselme dönemlerinde devletin iskân politikalarına destek olan vakıfların duraklama ve gerileme dönemlerinde daha çok sosyal yardım hizmetlerine yöneldiğinden bahsetti. Ayrıca vakıfların, kadınların toplumsal faaliyetlere katılımında önemli bir rol oynadıklarını vurguladı. Öte yandan vakıfların çok sayıda kamu hizmetinin icrasında da önemli bir yere sahip olduğu belirten Koyunoğlu, toplumun vakıf kurmak için tasarrufa teşvik edildiğini ifade etti. Konuşmasında vakıfların günümüz Türkiye’si için sağlayacağı yararlar üzerinde duran Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, kamu hizmetlerinin devletlere yük olmaya başladığı, özelleştirme arzularının arttığı çağımızda sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinin görülmesinde vakıfların önemli görevler üstlenebileceğini söyledi.

 

“SON DERECE ÖNEMLİ BİR ŞART”

Vakıf kurarken toplum yararının gözetilmesinin son derece önemli bir şart olduğunu belirten Koyunoğlu, konuşmasını vakıfların sosyal politikanın ilgilendiği birçok konuda kendisinden istifade edilebilecek bir kurum olarak görülmesi gerektiğine değinerek sonlandırdı. Daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.

Haber / İrem BANÇO