Dinamik denetim modeline geçildi

Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçilmesiyle birlikte Çerkezköy'de de Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında Polisevi Toplantı Salonu'nda, kontrollü normalleşme dönemind
GÜNDEM 4.03.2021 16:45:00 0

Buna göre, denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkanlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Kaymakamlarca, her bir ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin Kaymakamlar ve ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.

 

İŞ YERLERİ HAFTALIK DENETLENECEK

 

Ekipler sorumluluk sahasındaki iş yerlerini haftalık denetleyecek. İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İş Yeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye,meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli uygulanacak. Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden (her bir ekip asgari üç zabıta personelinden) oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak "Belediye Denetim Ekibi" olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek.

 

MÜLKİ İDARE AMİRİNE BİLDİRİMDE BULUNULACAK

 

Gıda üretim ve satış yerleri için ekipler oluşturulacak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak, bu ekipler aracılığıyla ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacak.

 

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

 

Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden belirlenmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katımının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında gerekli farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecek ve vatandaşların ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam denetimler içindeki payının artırılması sağlanacak. Kurallar anonslar ve duyurularla sık sık vatandaşlara duyurulacak.

 

508 DENETİM ELEMANI GÖREV YAPACAK

 

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da Çerkezköy’de toplam 508 denetim elemanının 7/24 bu görevi yerine getireceğini belirterek, her kurumun üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesini istedi.

 

Haber / Gülveren ALTUNOĞLU